Traduceri

Într-o lume aflată nu numai în continuă evoluție și deci mișcare, ci și în contact direct și imediat cu colaboratorii și partenerii străini, se simte nevoia acută de precizie, de transpunere exactă a informațiilor, a termenilor contractuali, munca traducătorului trebuind să fie ca o țesătură invizibilă ce doar transferă informația în limba cerută de client, pentru o înțelegere perfectă a tuturor detaliilor și nuanțelor.
Astfel, prin intermediul funcției de interpretare frazeologică, traducătorul sau interpretul redă cu exactitate informațiile necesare pentru buna desfășurare a colaborărilor cu partenerii străini.
În cadrul Departamentului de Traduceri Autorizate efectuăm traduceri autorizate din / în limbile engleză și franceză, la prețuri corecte și într-un timp rezonabil.
Spre exemplu, traducerea unui act personal tipizat este gata în maxim 24 de ore din momentul primirii comenzii. Pentru alte documente, în funcție de complexitatea acestora, le puteți trimite prin e-mail și vă răspundem rapid în cât timp sunt gata și care sunt costurile.
Cu privire la costurile aferente, traducerea autorizată a unui act personal tipizat costă 25 RON. Pentru alte documente, prețul total poate varia în funcție de complexitatea acestora precum și urgența cu care sunt cerute. Astfel, departamentul practică aplicarea unei taxe de urgență de 30-50% din valoarea totală a traducerii. De asemenea, oferim și posibilitatea aplicării unor avantaje clienților noștri fideli.